Tại sao hệ thống báo shop vượt quá số lượng đăng ký (Subscriber) trong khi tôi vẫn chưa dùng hết subscriber của gói

Hệ thống báo shop vượt quá số lượng đăng ký (Subscriber) trong khi bạn vẫn chưa dùng hết subscriber của gói do vẫn chưa kịp cập nhật sau khi bạn xóa bớt khách hàng hoặc mới nâng cấp lên gói mới.

> CÁCH KHẮC PHỤC:

Bạn vào mục Cài đặt shop > Lưu thiết lập > Chờ khoảng 1 phút > F5 lại để cập nhật.

Chúc bạn thành công!