Token của tôi báo lỗi, làm sao để sửa lỗi token?

Để sửa lỗi token bạn cần thao tác các bước sau đây :

- Bước 1 : Vào Cài đặt page >> Token>> xoá các Token Admin đang bị báo lỗi đi ( ấn vào dấu ... để xoá )

- Bước 2 : Truy cập màn hình Dashboard ấn vào nút Làm mới kết nối  ở page đang bị lỗi token >> Chỉnh sửa cài đặt >> Tích chọn lại page >>Tiếp>> Xong >> OK

 

 

 

- Bước 3: Sau đó bạn vào Cài đặt page >> Token và kiểm tra token admin bị lỗi được hiện lên chưa, rồi bạn bật ON 1 token Admin để các tính năng trong Fchat được hoạt động ổn định.

Lưu ý: Thao tác cần thực hiện trên chính tài khoản Facebook đang bị lỗi.