Tôi có thể phân chia nhân viên quản lý theo page được không?

Fchat chưa có tính năng phân chia nhân viên quản lí theo từng page cụ thể. Bạn có thể phân chia nhân viên quản lí theo từng shop, mỗi shop gồm các page mà nhân viên đó được quyền quản lí hoặc báo các bạn nhân viên tự lọc theo các page mà mình quản lý trong shop.