Tại sao các nút bấm báo Tính năng đã bị vô hiệu hóa chat?

Vì bạn đang xem với tư cách là page (quản trị viên/biên tập viên). Nếu bạn xem trong inbox của cá nhân vẫn có thể click vào bình thường.