Làm sao để ngắt kết nối fanpage?

Bạn có thể ngắt kết nối page và để kết nối lại page mới với fchat bất kỳ lúc nào

Để ngắt kết nối với page:

Bước 1: Bạn trở về màn hình Dashboard

Bước 2: Chọn page và click nút "Ngắt kết nối" màu đỏ, ở giữa.
Page sẽ được xóa khỏi SHOP và tất cả dữ liệu liên quan sẽ bị xóa khỏi fchat

Ngắt kết nối page

Nếu bạn chỉ muốn tạm dừng để mở lại sau thì bấm nút "Tạm dừng"

Nếu bạn muốn kết nối page khác thì bấm vào nút + nền xanh ở bên trái màn hình

Một số lưu ý:  

1. Shop miễn phí được kết nối tối đa 1 page. Shop trả phí được kết nối tối đa 100 pages

2. Nếu một shop chứa được n page thì bạn được ngắt kết nối và kết nối lại page mới tối đa n lần trong 30 ngày.
VD: Shop miễn phí được kết nối tối đa n=1 page. Trong vòng 30 ngày, bạn được ngắt kết nối và kết nối page mới tối đa 1 lần.

Khi bạn yêu cầu ngắt kết nối, fchat sẽ kiểm tra số lần shop đã thực hiện ngắt kết nối page với fchat trong 30 ngày gần nhất.

Chúc bạn thành công với fchat!