Đối tượng n-time có gửi được khi trang bị chặn theo thẻ tin nhắn không?

N-time có thể gửi tin nhắn cho khách ngoài 24h đối với trang đang bị hạn chế hoặc chặn gửi tin nhắn theo thẻ tag facebook.  

Khi khách hàng bấm vào nút ‘Nhận tin nhắn’ là khách hàng đã đăng ký nhận tin nhắn từ Fanpage của bạn kể từ đó trở đi. 

  • Nội dung tin nhắn gửi tới khách hàng khi khách đã bấm nút "Nhận tin nhắn" có thể là: nội dung bán hàng, quảng cáo, khuyến mãi,... 
  • Khách hàng sẽ nhận tin nhắn theo tần suất bạn lựa chọn hàng ngày - hàng tuần - hàng tháng

Như vậy, bạn có thể dễ dàng chăm sóc khách hàng ngoài 24h khi trang bị chặn gửi tin nhắn.