Tại sao tôi làm mới kết nối fanpage nhưng hệ thống vẫn báo mất quyền truy cập?

Do tài khoản bạn thao tác không phải Admin (Quản trị viên) của page. Bạn cần sử dụng tài khoản Admin để thực hiện làm mới kết nối fanpage.