Làm sao để thay đổi Menu và Chữ kí mặc định của Fchat?

Menu xuất hiện trong cửa sổ khách hàng chat với fanpage

Menu trên Messenger

Mỗi fanpage được tạo tối đa 3 menu chính. Với bản Miễn Phí, fchat sử dụng menu thứ 3 để làm chữ ký.

Để thêm / sửa menu, bạn vào:  Cài đặt page >> Menu

Thay đổi menu chính, chữ ký fchat

Sau khi thay đổi menu, bạn cần bấm XUẤT BẢN để cập nhật lên fanpage.

Lưu ý: với khách hàng đã từng inbox với fanpage có thể mất khoảng thời gian 24 giờ để facebook cập nhật menu. Nếu không thấy menu thay đổi, bạn có thể kiểm tra bằng cách:

1/ Dùng nick facebook mới để chát với fanpage
2/ Dùng nick facebook cũ: xóa hội thoại cũ trên Messenger và chat lại từ đầu

 

Nếu tôi muốn bỏ chữ ký thì làm thế nào?

Bạn có thể xóa bỏ hoặc thay đổi chữ ký ở menu thứ 3 "Tạo chatbot bởi Fchat.vn" hoặc "By Fchat.vn" khi nâng cấp Shop lên bản trả phí. Tham khảo bảng giá fchat tại: https://fchat.vn/price