Tại sao tôi không nhìn thấy các fanpage của mình khi hết hạn gói và trở về bản free?

Khi shop của bạn hết hạn gói thì Fchat mặc định sẽ chuyển shop trở về bản Free. Với bản Free, bạn chỉ được kết nối 2 fanpage. Nếu số lượng fanpage hiện tại của bạn > 2 thì những fanpage đó sẽ tạm thời bị ẩn mà không bị mất các dữ liệu cũng như thông tin khách hàng đã cài đặt trong Fchat trước đó. Bạn cần gia hạn/nâng cấp gói Fchat để các fanpage đó được hiển thị và tiếp tục sử dụng.