Tại sao không nhìn thấy Fanpage khi kết nối Facebook Page với Fchat?

2 lý do bạn không nhìn thấy fanpage ở màn hình kết nối fanpage mới:

  1. Tài khoản Facebook của bạn chưa phải là Admin của fanpage.
  2. Bạn chưa tích chọn (cấp quyền truy cập) fanpage khi đăng nhập.

Facebook không cho admin của BM (Business Manager - Trình quản lý doanh nghiệp) được kết nối fanpage với chatbot. Nếu bạn được phân quyền Admin của Fanpage ở trong BM thì bạn phải vào Fanpage, cấp quyền cho 1 tài khoản khác làm Admin. Sau đó dùng tài khoản thứ 2 này kết nối fanpage với Fchat.

Lưu ý: Tài khoản mới không phải là thành viên của trình quản lý Doanh nghiệp (Business Manager)

Nếu page của bạn không nắm trong BM, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

+ Bước 1: Vui lòng Đăng xuất khỏi Fchat

+ Bước 2: Trên trang chủ Fchat.vn >> click "SỬ DỤNG MIỄN PHÍ"

+ Bước 3: Trên cửa số Đăng nhập Facebook, bạn chọn nút "EDIT SETTING" hoặc "CHỈNH SỬA CÀI ĐẶT"

+ Bước 4: Tick chọn các Page cần kết nối & bấm Tiếp tục

Kết nối fanpage với Fchat

Lưu ý: Chúng tôi sẽ cần quyền ADMIN các Fanpages của bạn để kết nối với Chatbot.

 

Sau đó, bạn có thể vào màn hình Dashboard để kết nối fanpage với Fchat.

Kết nối fanpage mới