Tại sao khi chuyển page, shop cần chuyển sang không hiển thị?

Bạn sẽ chỉ nhìn thấy được các shop trả phí khi bạn chuyển page từ shop này sang shop khác.