Làm sao biết page của tôi có bao nhiêu khách hàng để nâng cấp lên gói phù hợp?

Bạn muốn kiểm tra lượng khách hàng trong fanpage, bạn truy cập vào Fanpage trên Facebook >> Quản lý trang>> Thông tin chi tiết >> Tin nhắn. Tại đây bạn có thể biết được fanpage hiện có bao nhiêu khách hàng để chọn gói cước phù hợp.