Thẻ Nhân sự tư vấn (HUMAN_AGENT) gửi tin nhắn trong vòng 7 ngày

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp đều có Fanpage để truyền thông, xây dựng thương hiệu, bán hàng,… Fanpage là kênh tương tác với khách hàng chủ lực của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Chính vì vậy, chính sách của Facebook sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến các doanh nghiệp, đặc biệt, những doanh nghiệp đang sử dụng chatbot hoặc có ý định sử dụng chatbot.

Từ ngày 04/03/2020, Facebook Messenger hạn chế chỉ có thể gửi tin nhắn cho khách hàng nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

– Chỉ được gửi tin nhắn chatbot cho khách hàng trong vòng 24h từ khi khách hàng tương tác với fanpage

– Sau 24h, tin nhắn chatbot gửi cho khách hàng phải thuộc một trong bốn loại tag

Thẻ cập nhật sự kiện (CONFIRMED_EVENT_UPDATE)

Cập nhật giao dịch (POST_PURCHASE_UPDATE)

Cập nhật tài khoản (ACCOUNT_UPDATE)

Nhân sự tư vấn (HUMAN_AGENT)

Đối với 3 loại thẻ tag : Thẻ cập nhật sự kiện (Confirmed_Event_Update), Cập nhật giao dịch (Post_Purchase_Update), cập nhật tài khoản (Account_Update) chúng ta sử dụng trong chiến dịch Broadcast và Sequence.

Từ ngày 16/6/2021 Fchat đã sử dụng thẻ messenger nhân sự tư vấn (Human_Agent) để đưa vào livechat . Đây là loại Messenger Tag đặc biệt có thể sử dụng gửi tin nhắn cho khách hàng tương tác trong 7 ngày. 

  • Thẻ này cho phép các tư vấn viên thật sự có thể hồi đáp yêu cầu của khách hàng. Tin nhắn có thể gửi trong vòng 7 ngày sau tin nhắn của khách hàng.
  • Được phép : Nhân viên hỗ trợ các vấn đề không thể giải quyết trong khoảng thời gian nhắn tin tiêu chuẩn (ví dụ: doanh nghiệp đóng cửa vào cuối tuần, vấn đề cần hơn 24 giờ để giải quyết)
  • Không được phép : Tin nhắn tự động, Nội dung không liên quan đến thắc mắc của người dung

Tin nhắn ngoài 7 ngày sẽ bị chặn từ livechat để tránh trường hợp nội dung không phù hợp có nguy cơ vi phạm luật gửi tin nhắn sau 24h của Facebook.   

Chú ý: Không nên lạm dụng loại Thẻ Message này để cố tình gửi tin nhắn vi phạm chính sách Facebook. Vì không một mạng xã hội nào tạo ra chỉ để bán hàng và tràn ngập những nội dung spam trên đó. Ngoài ra, Facebook đã hỗ trợ loại thẻ để bạn giữ liên lạc với khách hàng trong các trường hợp cần thiết, vì vậy bạn hãy sử dụng thẻ messange một cách hữu ích cho doanh nghiệp bạn.

Tại sao Facebook Messenger thay đổi chính sách nhắn tin?

  • Theo thông báo chính thức từ Facebook, nguyên nhân khiến Facebook đưa ra thay đổi này là để:
  • Trả lời khách hàng kịp thời, đúng lúc ngay khi khách hàng cần
  • Doanh nghiệp cần tăng cường chia sẻ những cập nhật trực tiếp liên quan tới khách hàng.
  • Chấm dứt tình trạng spam qua Facebook Messenger.
  • Hiện tại doanh nghiệp có những cách nào để gửi tin nhắn Facebook Messenger tới khách hàng?
  • Gắn tin nhắn với 1 trong 4 thẻ trên hoặc tuân thủ luật 24h. Lưu ý nội dung của bạn cần phù hợp với các thẻ đó.
  • Nếu muốn gửi tin nhắn quảng cáo, bán hàng cho khách hàng đã inbox quá 24h, bạn cần tạo tin nhắn quảng cáo sponsored messages.