Fchat có xuất hóa đơn VAT hay không? Bảng giá Fchat đã bao gồm VAT chưa?

- Fchat có xuất hóa đơn VAT

- Bảng giá Fchat đã bao gồm VAT

Fchat xuất hóa đơn VAT điện tử. Để nhận hóa đơn, bạn cần cung cấp các thông tin sau:

+ Mã đơn hàng Fchat

+ Mã số thuế công ty

+ Email nhận hóa đơn