Vì sao tôi đã cài ẩn bình luận mà vẫn nhìn thấy trên fanpage?

Bạn có thể cài đặt ẩn các bình luận trên fanpage trong phần Cài đặt page hoặc trong phần Keyword.

Theo chính sách của Facebook:

  • Ẩn bình luận chỉ áp dụng với khách hàng của fanpage.
  • Admin luôn nhìn thấy tất cả bình luận, bao gồm bình luận đã ẩn.
  • Người bình luận luôn nhìn thấy bình luận của mình, dù đã ẩn.
  • Bạn bè của người bình luận vẫn nhìn thấy, dù đã ẩn.

Với kịch bản ẩn bình luận của Fchat:

  • Ẩn bình luận chỉ có hiệu lực với các bình luận thực hiện sau khi bạn bật chức năng ẩn bình luận. Những bình luận trước đó sẽ không được ẩn.
  • Bạn kiểm tra xem đã cài đúng ID của bài viết?  Kịch bản Keyword đã bật (ON)?

Bạn kiểm tra bình luận được ẩn hay chưa bằng cách: truy cập bài viết bằng tài khoản facebook không phải admin của fanpage, và xem có nhìn thấy bình luận đã ẩn?

Lưu ý với bài Livestream:

  • Khi khách hàng bình luận trong bài Livestream, Facebook sẽ tự động phân phối cho tất cả khách hàng đang xem
  • Việc ẩn bình luận chỉ áp dụng được với khách vào xem sau thời điểm comment

Nếu vẫn chưa hoạt động, bạn bầm vào link bên dưới để chat với fchat:

>> Chat ngay: http://m.me/fchat.chatbot