Fchat có giới hạn số nhân viên quản lý trong 1 shop hay không?

Không. Fchat không giới hạn số nhân viên quản lí trong 1 shop, kể cả bản miễn phí hay trả phí.