Fchat có giới hạn số nhân viên quản lý trong 1 shop hay không?

Fchat không giới hạn số nhân viên quản lí trong 1 shop đối với bản trả phí. Với bản miễn phí, bạn được tối đa 2 user quản lý shop.