Mã lỗi thường gặp khi gửi tin nhăn qua Chatbot

1. Mã lỗi #100

1.1. (#100) The URL provided is not whitelisted for messenger extensions

- Nguyên nhân: Lỗi này gặp khi kịch bản sử dụng nút bấm In-App Browser nhưng chưa khai báo tên miền trên fanpage.

- Cách xử lý: Bạn cần thêm tên miền trong link vào fanpage của mình. Để thêm tên miền vào fanpage, bạn click vào +Tên miền hoặc truy cập đường link:

>> https://fchat.vn/setting?type=domain

Sau đó thêm đường dẫn trang chủ như hình bên dưới.

Nếu link trong nút là link của Webform/Lucky Spin trong fchat, bạn khai báo tên miền https://fchat.vn/ vào mục Miền được đưa vào danh sách hợp lệ trên fanpage bằng cách vào fanpage của mình trên Facebook > Cài đặt > Nhắn tin nâng cao.

1.2. (#100) Message cannot be empty, must provide valid attachment or text

- Nguyên nhân: Có 1 đối tượng trống trong Block tin nhắn (văn bản, hình ảnh, video,...)

- Cách xử lý: Tìm đối tượng trống đó và thêm nội dung/xóa khỏi kịch bản nếu không cần thiết

1.3. (#100) Incorrect number of files uploaded. Must upload exactly one file

- Nguyên nhân: Lỗi hình ảnh (ảnh chưa được tải lên, ảnh không đạt yêu cầu: kích thước ảnh > 2M, tên file ảnh chứa ký tự đặc biệt)

- Cách xử lý: Kiểm tra lại ảnh

  • Chưa thêm thành công hình ảnh -> thêm lại hình ảnh
  • Kích thước ảnh > 2M -> nén dung lượng ảnh trước khi tải lên
  • Tên file ảnh chứa ký tự đặc biệt -> đổi tên file ảnh trước khi tải lên

2. Mã lỗi #194

2.1. (#194) param message[quick_replies] has too few elements

- Nguyên nhân: Trong kịch bản có đối tượng Quick Reply bị trống các lựa chọn

- Cách xử lý: Thêm các lựa chọn bên dưới câu hỏi trong Quick Reply

 

2.2. (#194) param name_placeholder[elements] has too few elements

- Nguyên nhân: Trong kịch bản có đối tượng Gallery bị trống tiêu đề chính (bắt buộc)

- Cách xử lý: Thêm tiêu đề chính cho các sản phẩm trong Gallery

 

3. Mã lỗi #105

(#105) param name_placeholder[elements] has too many elements

- Nguyên nhân: Trong kịch bản có đối tượng Gallery có quá nhiều sản phẩm

- Cách xử lý: Xóa bớt các sản phẩm trong Gallery (1 Gallery được đặt tối đa 10 sản phẩm)

 4. Mã lỗi (#551) Người này hiện không có mặt

- Nguyên nhân: Lỗi này gặp phải khi khách hàng của bạn chặn tin nhắn của page trên Facebook hoặc chặn trang của bạn trên Facebook hoặc tài khoản FB của khách hàng bị khóa / đang bị checkpoint.

- Cách xử lý: Điều hướng khách hàng bỏ chặn page

5. Mã lỗi (#10903) This user cant reply to this activity

- Nguyên nhân: Lỗi này gặp phải khi Khách hàng đã chặn page của bạn trên Facebook nên bạn không thể gửi tin nhắn qua luồng comment hoặc không nhắn tin được do bình luận đã quá 7 ngày (phía Facebook không cho phép nhắn tin lại).

- Cách xử lý: Điều hướng khách hàng bỏ chặn page / Nhắn tin trong vòng 7 ngày kể từ khi khách comment.

6. Mã lỗi (#10900) Activity already replied to

- Nguyên nhân: Khách hàng chưa từng nhắn tin đến page của bạn và bình luận này đã được nhắn tin phản hồi qua bình luận trên Facebook nên khi sử dụng chức năng nhắn tin qua bình luận trên kênh Facebook sẽ không gửi được tin nhắn.

- Cách xử lý: Điều hướng qua comment để khách hàng tương tác trực tiếp với page, khi đó page có thể trả lời lại tin nhắn

7. Mã lỗi (#2022) Tạm thời bạn bị chặn thực hiện thao tác này

- Nguyên nhân: Page của bạn bị FB chặn không cho phép gửi tin nhắn do vi phạm chính sách và tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.

- Cách xử lý: Kiểm tra thời gian bị chặn và kháng nghị với Facebook

Kiểm tra thời gian bị chặn tại mục Cài đặt > Hộp thư hỗ trợ về trang

Các mức độ của FB về việc chặn tính năng nhắn tin hàng loạt: Cảnh cáo > khóa 1 ngày > khóa 3 ngày > khóa 7 ngày > khóa vĩnh viễn.

Nội dung kháng nghị bạn có thể tham khảo các mẫu bên dưới:

Hi Facebook Team,

1. I will use bot to interact automatically with my customers, and promise to follow all of the Platform’s Policies in order to to ensure a good experience for my clients. I think my non-promotional message can help my customers easily search and access the necessary information from my business.

2. I will send interactive messages to my customers during lunch breaks, and their spare time. Because of that, I think it will not bother to them at all.

3. Customers’ interactions of my page are increasing, so that I want to interact with all of them, giving them good experiences. After 24 hours from the last interaction between page and customers, I will send only one message to the customer after 24 hours since our last interaction.

I promise that from now on, I will not send advertising, promotions, discounts to customers, and will comply to the Platform’s Policies from Facebook.

Thank you!

Chúc bạn thành công!