Làm thế nào để chuyển khách hàng từ chatbot khác về fchat?

Khi bạn bắt đầu kết nối fanpage với fchat, số lượng khách hàng = 0. Từ thời điểm này, bất kỳ ai nhắn tin với page thì người đó sẽ được đưa vào danh sách khách hàng của bạn trên fchat.

Bạn đang dùng chatbot khác và muốn chuyển toàn bộ khách hàng về Fchat? Rất đơn giản. Bạn lưu ý là khách hàng (những người đã từng inbox) luôn tồn tại trên fanpage của bạn. Khi kết nối fanpage vào fchat, bạn có thể tải toàn bộ khách hàng về fchat để quản lý và chăm sóc.

Để chuyển khách hàng từ chatbot khác về fchat, bạn làm theo các bước sau:

  1. Kết nối Fanpage với Fchat
  2. Click menu "Khách hàng" >> click nút "Tải khách hàng"
  3. Fchat sẽ tải lại toàn bộ khách hàng trên fanpage của bạn