Tại sao tôi gửi tin nhắn hàng loạt đến tất cả khách hàng cũ nhưng chỉ có 1 vài người nhận được?

Các nguyên nhân thường gặp cho lỗi này bao gồm:

1. Trong chiến dịch Fchat, bạn chọn loại tin nhắn tiêu chuẩn 24h

Fchat có 2 loại tin nhắn gửi chiến dịch:

- Tin nhắn tiêu chuẩn 24h: Chỉ gửi cho những khách hàng nhắn tin với page trong vòng 24h

- Tin nhắn CSKH (follow-up): Gửi cho các khách hàng tương tác trong và ngoài 24h theo các thẻ tin nhắn cho phép của Facebook bao gồm: Cập nhật tài khoản, cập nhật sự kiện, cập nhật giao dịch.

Để gửi tin cho toàn bộ khách hàng cũ, bạn cần chọn loại tin nhắn CSKH.

>> Cách xử lý: Gửi lại tin nhắn chiến dịch, chọn loại tin nhắn CSKH.

2. Page bị khóa tính năng gửi tin nhắn ngoài 24h

Khi page vi phạm chính sách gửi tin nhắn của Facebook, Facebook có thể khóa tính năng gửi tin nhắn của page khiến tin không thẻ được gửi đến những khách hàng đã tương tác ngoài 24h.

Khi đó, Facebook sẽ có thông báo như sau: "This page is restricted from the use of message tags, subscription and broadcast messaging, and sponsored messages. Your page will still be able to respond to messages according to standard messaging permissions."

>> Cách xử lý:

(1) Kháng nghị với Facebook nếu như bạn vẫn tuân thủ đúng theo chính sách

(2) Chờ Facebook mở tính lại tính năng nhắn tin hàng loạt cho page