Tôi có thể đổi fanpage được không?

Hoàn toàn được. Fchat quản lý gói dịch vụ theo SHOP, mỗi SHOP gồm nhiều fanpage + zalopage

Bạn có thể ngắt kết nối page và kết nối với page khác bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: khi ngắt kết nối page, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa: kịch bản, khách hàng, tin nhắn,..

 

Để ngắt kết nối page với fchat:

Bạn vào Dashboard >> click nút "Ngắt kết nối" ở fanpage tương ứng

Ngắt kết nối page với fchat

Sau đó, bạn click nút có dấu + nền xanh để kết nối với page mới (fanpage, zalopage)

Chúc bạn thành công!