Fchat có đảm bảo về độ bảo mật thông tin và data khách hàng?

. Fchat rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi cam kết tuyệt đối không sử dụng thông tin khách hàng, không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào.