Tôi có thể bảo lưu gói dịch vụ đang dùng khi tạm dừng hoạt động kinh doanh không?

Có. Bạn có thể bảo lưu gói dịch vụ đang dùng khi tạm thời dừng hoạt động kinh doanh. Để bảo lưu gói dịch vụ, bạn cần liên hệ với nhân viên Sale hỗ trợ trực tiếp của bạn hoặc liên hệ về Hotline: 0898986008 để được hỗ trợ nhanh nhất.