Tại sao Auto Reply Comment và Auto Inbox không hoạt động?

Khi bạn đã cài đặt tự động trả lời comment và tự động inbox khách hàng comment nhưng bot không hoạt động

 

Cách kiểm tra như sau:

Bước 1. Vào mục KEYWORD xem có keyword trống hoặc keyword đó báo lỗi hay không

Khi có 1 keyword trống, chức năng sẽ bị lỗi format nên các khác sẽ không hoạt động. Khi đó, bạn cần xóa các keyword trống đi (Xóa) hoặc thêm các nội dung vào mục keyword (Chỉnh sửa) để chức năng hoạt động lại bình thường.

Nếu có báo lỗi đỏ ở phía bên tay phải màn hình, bạn đặt con trỏ chuột vào đó xem hệ thống báo lỗi gì và có hướng giải quyết tiếp theo với từng lỗi gặp phải.

Nếu không có keyword nào và hệ thống không có biểu tượng báo lỗi ở bên tay phải, bạn chuyển sang bước 2

 

Bước 2. Kiểm tra xem Fanpage còn kết nối tới Fchat?

+ Truy cập: https://fchat.vn/setting?type=token

+ Nếu còn ít nhất 1 token (kết nối) hoạt động là OK

+ Nếu token của bạn bị lỗi, hãy bấm vào đây để kết nối lại: https://fchat.vn/page/refresh

+ Test thử bình luận vào bài viết trên fanpage. Lưu ý: bình luận bằng tên cá nhân, không phải tên page

 

Bước 3. Báo với đội ngũ support của Fchat

Bạn có thể chat trực tiếp với đội ngũ support của Fchat:  

>> https://m.me/fchat.chatbot

 

Chúc bạn thành công!