Fchat có cung cấp danh sách khách hàng?

Không. Fchat cung cấp nền tảng công nghệ giúp chủ Shop, chủ cửa hàng tự động hóa hoạt động Bán hàng và Chăm sóc khách hàng của mình. Fchat cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng, không mua bán cho tặng dữ liệu dưới mọi hình thức.