Thẻ VIP - Image Tool

Tool Tạo ảnh vé mời, thẻ vip chứa Avatar và tên khách hàng


Avatar khách hàng

Tọa độ X: px

Tọa độ Y: px

Chiều rộng: px

Kiểu hiển thị:

Họ tên khách hàng

Tọa độ X: px

Tọa độ Y: px

Cỡ chữ: px

Màu chữ:

Chức vụ

Tọa độ X: px

Tọa độ Y: px

Cỡ chữ: px

Màu chữ:


Image Preview