One-time Notification - Thông báo một lần

Từ ngày 4/3/2020, Facebook cập nhật tính năng One-time Notification (Thông báo một lần) cho phép Fanpage yêu cầu người dùng gửi một tin nhắn tiếp theo sau khi khách hàng tương tác với Fanpage ngoài 24h.

Để sử dụng tính năng này, Fanpage cần phải đăng ký quyền với Facebook bằng cách truy cập Fanpage của bạn >> Cài đặt trang >> Nhắn tin nâng cao >>  Tính năng đã yêu cầu >> Thông báo một lần >> Yêu cầu

Một Popup hiển thị thông báo về điều khoản sử dụng tính năng Thông báo một lần của Facebook, bạn bấm nút Xác nhận để đồng ý với các điều khoản beta và sẽ được cấp quyền sử dụng tính năng. 

Sau khi Facebook cấp quyền cho trang của bạn thì mục Thông báo một lần sẽ có dấu tick xanh như hình bên dưới:

Áp dụng tính năng này trong Fchat, trong Block tin nhắn, bạn chọn đối tượng One Time Notification. Trong đối tượng sẽ gồm nội dung thông báo và một nút bấm 'Thông báo cho tôi'. 

Bạn chỉ chỉnh sửa được nội dung thông báo, tên nút bấm 'Thông báo cho tôi' là mặc định của Facebook và bạn không có quyền chỉnh sửa. Nội dung thông báo được giới hạn trong 65 ký tự.

Bạn cần tạo nội dung tin nhắn thật hấp dẫn để thu hút khách hàng bấm vào nút 'Thông báo cho tôi'. Sau đó bạn có thể gửi tin nhắn này đến một khách hàng tương tác với Fanpage ngoài 24h mà không cần sử dụng thẻ tag Facebook. Khi khách hàng bấm vào nút ‘Thông báo cho tôi’ là khách hàng đã đăng kí nhận tin nhắn từ Fanpage của bạn kể từ đó trở đi. 

Sau khi bạn gửi tin nhắn chứa đối tượng One-time Notification cho khách hàng, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn như sau: 

Lưu ý: 

- Nội dung thông báo không được chứa các nội dung gây nhầm lẫn, dễ khiến khách hàng báo cáo spam. Đảm bảo nội dung như một lời nhắc nhở. Nội dung phải tuân theo các tiêu chuẩn của cộng đồng. Không được hứa với khách hàng rằng sẽ trả tiền để họ đăng ký nhận tin nhắn.

- Các trang nhận được nhiều phản hồi tiêu cực của người dùng hoặc gây nhầm lẫn, gây hiểu lầm hoặc chứa nội dung tiêu cực cho người dùng sẽ mất quyền sử dụng tính năng Thông báo một lần.

- Không gửi mật khẩu, thông tin đăng nhập của người dùng, thông tin nhận cá nhân (tức là thông tin như tên hoặc địa chỉ email có thể được sử dụng để liên hệ với một người hoặc xác định họ là ai) hoặc thông tin nhạy cảm khác (chẳng hạn như thông tin về sức khỏe, tài chính, thanh toán hoặc chủ thẻ hoặc các danh mục thông tin khác được xác định là nhạy cảm theo luật hiện hành).
- Số lượng yêu cầu Thông báo một lần có giới hạn.

- Thông báo chỉ có thể được sử dụng một lần và sẽ hết hạn trong vòng 1 năm kể từ khi được cấp quyền.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×