Hướng dẫn tạo Chatbot Google Business Messages

Bước 1: Tạo Chatbot

Đăng nhập vào https://fchat.vn/ -> Dashboard -> Kết nối Google

Nhập tên bot và logo -> Create

Bước 2: Kiểm Tra Bot

Google Business Message chỉ có thể được sử dụng trên các thiết bị Android hoặc Apple. Lấy liên kết kiểm tra tương ứng với thiết bị của bạn.

Tại Cài đặt page -> General Bấm vào Test this bot để lấy test URL hoặc QRCode tương ứng với thiết bị. 

Sau khi mở URL test, bạn nhắn tin đến Map Test, fchat sẽ nhận tin nhắn bạn có thể gửi tin và nhận ở Livechat

Bước 3: Thêm Điểm Truy Cập

Điểm truy cập là nơi người dùng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với doanh nghiệp. Mỗi điểm vào có một diện mạo duy nhất và xuất hiện ở một nơi khác nhau.

Chatbot của bạn sẽ chỉ hoạt động trên bất kỳ điểm nhập nào sau khi đã được xác thực và khởi chạy.

Vào cài đặt page -> Locations

Nhập tên cho địa điểm (trùng với tên Bot và tên địa điểm của bạn trên Google Map).

Tiếp tục bấm vào Tìm Place ID → tìm kiếm vị trí địa điểm của bạn để lấy Place ID.

Lưu ý: Place ID chỉ có hiệu lực khi vị trí của bạn đã được xác minh.

Bước 4: Xác thực 

Kiểm tra lại bot và xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, Google sẽ cần xác thực chatbot của bạn trước khi chatbot được cung cấp cho công chúng.

Vào Cài đặt page -> Verification

Sau khi cung cấp thông tin để xác thực bạn sẽ nhận được 2 email được gửi từ (bm-support@google.com) chứa nội dung yêu cầu chấp nhận và Security key, bạn thực hiện phản hồi lại theo hướng dẫn từ họ. Việc xác thực sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày làm việc.

Để thuận lợi cho việc Google đồng ý xác thực bạn cần lưu ý các vấn để dưới đây:

  • Tên chatbot không được đại diện cho một cá nhân/thử nghiệm/bản demo và nó cũng phải có mối liên hệ với doanh nghiệp/thương hiệu.
  • Để xác thực cần phải dùng tài khoản mail của công ty đại diện cho doanh nghiệp và miền email phải liên quan đến tên đại lý/thương hiệu. các địa chỉ email từ gmail/yahoo hoặc các địa chỉ chung chung sẽ không được chấp nhận.
  • Logo thương hiệu cũng nên liên quan đến doanh nghiệp.

Sau khi xác thực bot thành công bạn tiếp tục xác thực địa điểm đã thêm để liên kết với Bot

Để xác thực bạn bấm vào nút xác thực bên cạnh địa điểm mà bạn đã thêm như hình dưới.

Lưu ý: Để hiện nút xác thực thì bạn phải xác thực bot thành công

Việc xác thực sẽ mất khoảng 24h và bạn sẽ nhận được mail thông báo thành công.

Giai đoạn cuối đó là khởi chạy cho ra mắt địa điểm để bot có thể hoạt động được trên địa điểm đó.

Để thực hiện bạn bấm vào nút Khởi chạy bên cạnh địa điểm mà bạn đã xác thực thành công như hình dưới.

Chúc bạn thành công!

×