Gửi tin nhắn hàng loạt tới tất cả khách hàng đã từng inbox vào fanpage

Để gửi tin nhắn hàng loạt tới tất cả các khách hàng đã từng inbox vào fanpage, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập https://fchat.vn

Bước 2: Kết nối fanpage với fchat

Bước 3: Tải khách hàng cũ về fchat

Tại màn hình Dashboard, bạn vào mục Khách hàng >> Tải khách hàng

 

Hệ thống sẽ tự động tải tất cả các khách hàng đã từng inbox tới fanpage, bạn có thể chuyển sang màn hình khác để cài đặt các chức năng khác trên fchat.

Khi tải xong tất cả các khách hàng đã từng inbox page, hệ thống báo Hoàn thành.

Bước 4: Tạo Chiến dịch gửi tin nhắn đến tất cả khách hàng

Tại màn hình Dashboard, bạn vào mục Chiến dịch >> + Chiến dịch mới

Bạn chọn tin nhắn CSKH để gửi đến tất cả các khách hàng của mình.

Lưu ý: Nội dung tin nhắn CSKH không được chứa quảng cáo

Chúc bạn thành công!