Cài đặt SHOP, phân quyền user quản lý SHOP

Khi đã kết nối tài khoản Facebook thành công với Fchat, bạn cần tiết hành thiết lập tài khoản Fchat. 

1. Cài đặt shop

Để cài đặt shop, tại màn hình Dashboard, bạn lựa chọn chức năng  Cài đặt shop (trên thanh công cụ ngang – phía trên cùng màn hình)

cai-dat-shop-phan-quyen-user-quan-ly-shop

Tại phần Cài đặt shop, bạn có thể theo dõi các thông tin về thời hạn sử dụng, số lượng page kết nối, user đã sử dụng, số lượng khách hàng tối đa.

cai-dat-shop-phan-quyen-user-quan-ly-shop

Đồng thời, có thể điều chỉnh các thông tin liên quan đến shop như: logo, tên shop, địa chỉ,…

Để lưu chỉnh sửa, bạn nhấn nút Lưu thiết lập

Với phần quản lý Pages (danh sách page), bạn có thể theo dõi danh sách các page đang kết nối của shop, đồng thời thêm page mới.

cai-dat-shop-phan-quyen-user-quan-ly-shop

  • Để thêm page mới, nhấn nút +Thêm page mới

cai-dat-shop-phan-quyen-user-quan-ly-shop

Danh sách page của bạn hiển thị (như hình dưới), nhấn nút Connect để kết nối page.

cai-dat-shop-phan-quyen-user-quan-ly-shop

Lưu ý, đối với tài khoản fchat sử dụng miễn phí, bạn được kết nối tối đa với 10 pages khác nhau.

  • Để xóa pages đã kết nối khỏi danh sách page, có thể lựa chọn:

+ Tạm dừng (1): Tạm thời ngừng kết nối page với fchat. Khi muốn kết nối lại bạn chỉ cần lựa chọn Kích hoạt

+ Ngắt kết nối (2): Xóa page hoàn toàn khỏi fchat.

Với chức năng phân quyền, tại màn hình Dashboard, lựa chọn chức năng  Phân quyền.

cai-dat-shop-phan-quyen-user-quan-ly-shop

Chức năng phân quyền cho phép phân quyền truy cập shop cho các user khác nhau với các quyền khác nhau như: admin, sale, kế toán,…  

cai-dat-shop-phan-quyen-user-quan-ly-shop

  • Để thêm user mới, bạn nhập địa chỉ email, chọn quyền user (sale/admin/kế toán) và nhấn chọn Thêm

Địa chỉ email được phân quyền phải là địa chỉ email đã đăng ký tài khoản trên fchat

Lưu ý:  Đối với tài khoản fchat sử dụng miễn phí, bạn không có quyền phân quyền cho user mới. Trong trường hợp muốn phân quyền cho nhiều user khác nhau, bạn cần phải nâng cấp tài khoản lên bản sử dụng trả phí ( Xem hướng dẫn nâng cấp/ gia hạn tài khoản phía dưới)

Trên đây, là hướng dẫn chi tiết phần cài đặt và thiết lập tài khoản trên Fchat.Hi vọng Fchat sẽ trở thành hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp của bạn trong công việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng.