[Thông báo] Cập nhật Webhook mới để kết nối Zalopage với Fchat
31/03/2020 - Từ 1/4/2020, Zalo không hỗ trợ Webhook theo phương thức GET. Do đó, Fchat thay đổi link Webhook để phù hợp với chính sách mới của Zalo. Bạn cần cập nhật link Webhook mới này để tiếp tục kết nối và quản lý hội thoại trên Zalopage trong Fchat.

Webhook cũ: https://fchatfb.salekit.vn:3031/webhooks

Webhook mới: https://fchatzalo.salekit.vn/webhook

Những khách hàng đã kết nối Zalopage trong Fchat cần cập nhật link webhook mới trong ứng dụng Zalo theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập https://developers.zalo.me/apps và chọn App được được liên kết với OA

Bước 2: Cập nhật Webhook mới của Fchat

Tại mục Official Account, bạn nhìn đến mục Webhook URL, bấm chọn Thay đổi và nhập Webhook mới: https://fchatzalo.salekit.vn/webhook >> Cập nhật để hoàn tất quá trình.

Như vậy là bạn đã cập nhật thành công webhook mới và có thể tiếp tục quản lý hội thoại trên Zalopage trong Fchat.

Trân trọng!

BQT Fchat
Hotline: 0898986008