[Mới] Thông tin về tình trạng bị khóa like/comment của 1 số tài khoản Facebook
20/06/2019 - Hiện tại, nhiều tài khoản cá nhân Facebook, đặc biệt là các tài khoản quản trị Fanpage gặp tình trạng bị khóa like/comment.

Facebook đang hạn chế việc các tài khoản cá nhân thực hiện trả lời comment chứa cùng 1 nội dung trong các bài viết trên Fanpage và trang cá nhân. Các AI Facebook sẽ quét nội dung các câu trả lời và nếu thấy bất thường, Facebook sẽ khóa các tài khoản để xem xét.

Do vậy, bạn nên cá nhân hóa câu trả lời bình luận của mình (thêm trường họ tên vào câu trả lời với các biến {name}, {full_name} và hạn chế sử dụng tính năng auto reply comment. Đặc biệt, nên tránh sử dụng các tool auto like, auto seeding để không ảnh hưởng đến tài khoản cá nhân và Fanpage.

Fchat sẽ cập nhật thêm thông tin mới về tình trạng này và thông báo đến bạn.

Trân trọng!

BQT Fchat
Hotline: 0904840440