[Chức năng mới] Pincode - Gửi mã kích hoạt cho các khách hàng
19/06/2019 - Từ hôm nay, bạn có thể sử dụng Fchat gửi mã kích hoạt cho các khách hàng của mình từ 1 danh sách mã có sẵn

Để hỗ trợ người dùng tốt nhất trong việc quản lý và chăm sóc khách hàng cũng như bán hàng qua Fanpage, Fchat cập nhật tính năng mới: Gửi mã kích hoạt (mã coupon, mã khóa học,...) cho khách hàng từ danh sách mã có sẵn bằng cách cấu hình Pincode.

Mời bạn xem hướng dẫn tại:

>> https://fchat.vn/help/pincode

Chúc bạn kinh doanh hiệu quả với Fchat!

BQT Fchat
Hotline: 0904840440