[Chức năng mới] Resend Viral - gửi lại đối tượng Viral trong Sequence / Block tin nhắn
24/02/2020 - Với Resend Viral, bạn có thể gửi lại đối tượng Viral nằm trong 1 Block đã tạo để nhắc chia sẻ Viral trong Sequence / Block.

Trong Sequence / Block nhắc chia sẻ, bạn thêm đối tượng Send Viral và chọn BlockViral tương ứng

Xem hướng dẫn cách tạo Viral tại:

>> https://fchat.vn/help/chatbot-viral

Trân trọng!

BQT Fchat
Hotline: 0898986008