Ra mắt Danh sách đăng ký Webform và User Input
22/04/2019 - Từ hôm nay, Fchat cập nhật thêm chức năng hiển thị danh sách đăng ký Webform và User Input

Để thuận tiện hơn khi quản lý thông tin khách hàng, Fchat cập nhật thêm tính năng mới Danh sách đăng ký Webform và User Input tại mục Đăng ký.

Tại đây, Fchat sẽ hiển thị các Webform/User Input bạn đã tạo. Để xem chi tiết thông tin các khách hàng đã đăng ký, bạn click vào biểu tượng trong cột Tham gia.

Danh sách đăng ký cũng tích hợp với chức năng Quay số của Fchat.

Bạn có thể xem hướng dẫn cách sử dụng chức năng Quay số tại:

>> https://bit.ly/2GG8GrX 

Chúc bạn thành công!

BQT Fchat
HOTLINE: 0904 840 440