[Cập nhật] Lucky Spin - Chia sẻ nhận thêm lượt quay
19/06/2020 - Fchat cập nhật chức năng CHIA SẺ NGAY - NHẬN THÊM LƯỢT QUAY cho Vòng quay may mắn.

Fchat cập nhật chức năng CHIA SẺ NGAY - NHẬN THÊM LƯỢT QUAY cho Vòng quay may mắn.

Theo đó, khi tham gia chương trình, mối ngày, mỗi người chơi sẽ được cấp số lượt quay mặc định do chủ page cài đặt. Khi đã quay hết số lượt quay mặc định mỗi ngày, người chơi có thể chia sẻ cho bạn bè của mình. Ngay khi có người chấp nhận lời chia sẻ bằng cách bấm vào link vòng quay được chia sẻ >> Bắt đầu (đối với khách mới, chưa từng nhắn tin đến page), người chơi sẽ nhận được thêm lượt quay để tiếp tục tham gia chương trình.

Lưu ý:

1. Hệ thống tự reset lại số lượt quay sau 24h mỗi ngày. Những người đã chia sẻ 1 lần khi chia sẻ lại sẽ không có giá trị và không được cộng thêm lượt quay.

2. Phần chia sẻ vòng quay có sự khác biệt khi sử dụng thiết bị Mobile và PC

  • Mobile: chia sẻ trong Messenger
  • PC: chia sẻ lên tường

Hướng dẫn chi tiết: https://fchat.vn/help/lucky-spin

Trân trọng!

Fchat Team
Hotline: 0898986008