[Mới] Gửi tin nhắn Broadcast từ 1/8/2019
03/08/2019 - Từ ngày 1/8/2019, để gửi tin nhắn hàng loạt theo hình thức Broadcast, bạn cần đăng ký với Facebook và được Facebook duyệt.

Facebook cập nhật chính sách mới:

Chỉ những fanpage đã đăng ký gửi tin nhắn với Facebook và được Facebook duyệt mới gửi được Broadcast. Nếu Page của bạn chưa được duyệt tính năng này, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

(#10) This message is sent outside of allowed window. You need page_messaging_subscriptions permission to be able to do it. Learn more about the new policy here: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/policy-overview

Broadcast là gì?

Là tính năng cho phép gửi tin nhắn đến tất cả khách hàng đã từng inbox với fanpage từ trước tới nay.

Để tránh việc chủ page lạm dụng gửi tin nhắn spam tới khách hàng. Facebook yêu cầu chủ page phải đăng ký mẫu tin nhắn và phải được duyệt trước khi gửi.

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây.

Trong thời gian chờ duyệt tính năng gửi tin Broadcast, bạn có thể sử dụng tính năng gửi Chiến dịch: gửi tin nhắn cho từng người trong danh sách khách hàng.

Trân trọng!

BQT Fchat
Hotline: 0904840440