Cập nhật giao diện và chức năng mới trên live chat
16/08/2019 - Fchat mới cập nhật giao diện và các chức năng mới trên live chat bao gồm: Contact, Xoay vòng, tag Facebook,...

Để hỗ trợ người dùng quản lý và chăm sóc khách hàng tốt hơn, Fchat cập nhật giao diện và các chức năng mới trên của sổ Live chat.

Mời bạn xem chi tiết tại đường link:

>> https://fchat.vn/help/livechat-va-thiet-lap-trang-thai-hoi-thoai

Trân trọng!

BQT Fchat
Hotline: 0904840440