[Cập nhật] Google Sheet - Tùy chọn lưu thông tin tại trang tính mới / trang tính có sẵn
10/03/2020 - Fchat cập nhật chức năng lưu thông tin đơn hàng / khách hàng vào Google Sheet với 2 tùy chọn: lưu tại trang tính mới hoặc lưu tại trang tính đã có sẵn

Fchat cập nhật chức năng lưu thông tin đơn hàng / khách hàng vào Google Sheet với 2 tùy chọn:

- Lưu tại trang tính mới

- Lưu tại trang tính đã có sẵn

Hướng dẫn chi tiết xem tại:

>> https://fchat.vn/help/google-sheet

Trân trọng!

BQT Fchat
Hotline: 0898986008