[Chức năng mới] Chuyển Page từ shop này sang shop khác
18/03/2020 - Bạn có thể chuyển Page đã kết nối từ shop này sang shop khác mà không cần ngắt kết nối để giữ lại khách hàng và các dữ liệu đã cài đặt trong Fchat.

Bạn làm theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây:

>> https://fchat.vn/help/chuyen-shop

Trân trọng!

BQT Fchat
Hotline: 0898986008