[Chức năng mới] Phân hội thoại cho nhân viên xử lý
08/08/2019 - Bạn có thể phân hội thoại cho các nhân viên trực Page để quản lý nhân viên và khách hàng dễ dàng với Fchat.

Để giúp người dùng dễ dàng quản lý nhân viên chăm sóc khách hàng trên Fanpage, Fchat ra mắt tính năng mới: Xoay vòng - Phân hội thoại cho nhân viên xử lý.

Mời bạn tham khảo hướng dẫn cách phân hội thoại cho nhân viên tại:

>> https://fchat.vn/help/phan-hoi-thoai

BQT Fchat
Hotline: 0904840440