[Chức năng mới] Kiểm tra điều kiện tag bạn bè trong comment của bài viết minigame
30/01/2020 - Fchat có thể kiểm tra số lượng người được tag vào comment trong những bài post minigame để gửi quà cho những người đủ điều kiện.

Bạn có thể yêu cầu khách hàng tag bạn bè của họ trong comment của những bài post minigame để tăng lượt tương tác với page. Khi đó, fchat có thể kiểm tra số lượng người đã được tag trong comment để gửi quà cho những khách hàng đủ điều kiện (tag đủ số bạn bè được yêu cầu) bằng chức năng kiểm tra số lượng user được tag vào comment, khách hàng không tag đủ số lượng user được yêu cầu sẽ không nhận được auto reply comment và auto inbox.

Để sử dụng chức năng này, bạn cài đặt trong mục Keyword >> Từ khóa bình luận.

Xem hướng dẫn chi tiết tại:
>> https://fchat.vn/help/keyword

Trân trọng!

BQT Fchat
Hotline: 0898986008